Sprawozdanie finansowe umieszczone jest na stronie bip Urzędu gminy Kamionka
w zakładce
,,Inne dokumenty - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych".